parketarski radovi po metru kvadratnom (m2)

VRSTA PARKETARSKIH RADOVA CIJENA RADOVA CIJENA RADOVA
Vaš materijal Naš materijal
Postavljanje, brušenje i lakiranje klasičnog parketa 6 – 8 €/m2 17 – 37 €
Postavljanje gotovog parketa 6 – 7 €/m2 12 – 15 €
Postavljanje laminata* 3 – 4.50 €/m2 11 – 14 €/m2
Brušenje i lakiranje starog parketa 4 – 6 €/m2 11 – 14 €n/m2
Brušenje, bojanje / bajcanje i lakiranje parketa 12 – 18 € 16 – 18 €/m2
Brušenje i uljenje starog parketa 0.8 € 11 – 14 €/m2
Ugradnja OSB ploča kao podloge 4 – 6.50 € 8.50 – 9.50 €/m2
Uklanjanje starog parketa 2.50 – 3.50 €
© Copyright 2021 ADAPTACIJA STANA ZAGREB